Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Tên sông sao gọi tên đồng
Từng bầy nai về uống nước nghỉ chân?

Đố là sông gì?