Câu đố về thức ăn:

Mứt gì gút mắt nhiều bề
Có nơi gọi đây là người sinh em?