Câu đố về cây:

Cũng dừa nhưng trái chẳng xanh
Là đà mặt nước, một buồng nâu nâu?