Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Muốn tìm nam, bắc, đông, tây
Nhìn mặt tôi sẽ biết ngay hướng nào.
(Là cái gì?)