Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Thơ gì vẽ vẽ, tô tô
Non xanh, nước biếc nhấp nhô lượn lời
Chân dung phác họa tỏ tường.
Ai xem cũng thích, ai nhìn cũng mê?