Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Về thăm thành phố Hải Phòng
Thăm bãi biển đẹp, đồi thông um tùm?