Câu đố về vật dụng:

Mười sáu sợi tóc trên đầu
Cùng người ba sáu hát câu ân tình
Là đàn gì?