Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Ai - người khởi nghĩa Lam Sơn
Nằm gai nếm mật không sờn quyết tâm.
Kiên cường chống giặc mười năm
Nước nhà thoát ách ngoại xâm hung tàn?
(Là ai?)