Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tháng ba, âm lịch, mùng mười
Về thăm đất Tổ, đố em nơi nào?