Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mình tròn thân trắng
Dáng hình thon thon
Thân phận cỏn con
Mòn dần theo chữ.
(Là gì?)