Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Trịnh Tráng, Trịnh Thập dựng xây
Trở thành vị Tổ đầu tay chùa này?