Câu đố về con người và địa danh:

Anh minh lập nước vua hiền
Thiên thu con cháu khắp miền dâng hương
Là người nào?