Câu đố về hoa:

Mùa thu thường có hoa nào
Thứ vàng, thứ trắng cài vào áo em?