Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai từng thay chúa phá vây.
Tấm gương trang liệt ngày nay tôn thờ?