Câu đố về thực vật, hoa quả:

Mùa đông rét đỏ toàn thân
Gọi tên cùng bạn chuyên cần ngượng thay
Là củ đem bán đó đây
Món ăn, mâm cỗ khi bày thêm sang.
(Là củ gì?)