Câu đố về ngày tết:

Theo truyền thuyết dân gian, Ông Táo về trời bằng máy bay, tàu lượn siêu tốc hay phi thuyền?