Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Vừa bằng lá tre, xun xoe đánh vật.
(Là cái gì?)