Câu đố về thực vật:

Mưa bụi bay bay
Hoa tim tím nhạt
Thơm thơm hương ngát
Hoa rụng vơi đầy
Là hoa gì?