Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai từng đan sọt bên đàng
Mãi lo việc nước giáo dùi chẳng hay?