Câu đố về động vật:

Cánh tôi rất mỏng
Tên gọi hai lần
Bay vừa: tôi báo trời râm
Bay cao: trời nắng ,thấp dần: trời mưa.
(Là con gì?)