Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quanh năm sương phủ, thông reo
Có hồ Than Thở, có đèo, thác “Pren”?