Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Một thiên tình sử nhân văn
Nhớ Chử Đồng Tử - Tiên Dung lập đền?