Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Một sinh từ gỗ từ tre
Một ở với núi cùng khe trong rừng
Một đến tất cả vui mừng
Còn một nếu gặp coi chừng hiểm nguy.
(Là gì? Con gì?)