Câu đố về các nhân vật lịch sử:

“Tây Sơn nữ tướng” lẫy lừng
Xông pha trận mạc vô chừng xác phơi
Cùng chồng chiến đấu nơi nơi
Xiêm - Nam, Thanh - Bắc, đánh cho tơi bời”.