Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Một mặt mà chỉ một chân
Đứng bên quốc lộ xa gần khắp nơi
Tuy rằng chẳng nói một lời
Mà nghiệm pháp luật, trái thời phạt ngay.
(Là gì?)