Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Phù Đổng, khu di tích xưa
Ghé thăm đền cũ thờ người đánh Ân?