Câu đố tổng hợp:

Chẳng biết vỗ cánh bay xa
Mà sao tên gọi cũng là loài chim
Là cái gì?