Câu đố về các loài động vật:

Dẫu đi mấy tháng không màng
Nghèo hèn không phụ, giàu sang chẳng cần?