Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ai về Lũng Cú, Núi Rồng
Tỉnh nào cực Bắc một dòng nước Nam.