Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Công nhân tấp nập ra vào
Vịnh nào có máy lọc dầu nước ta?