Câu đố về các loài động vật:

Mới trông giống giống kỳ lân
Bị chê quê vụng hư thân, con gì?