Câu đố về thực vật:

Quê em ở chốn rừng sâu
Trong lòng đỏ thắm da nâu xù xì
Xấu xí nhưng đã đến thì
Tìm người bán vải em thì kết duyên
Là củ gì?