Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Anh hùng “Bãi Sậy” Hưng Yên
Chiếu Cần Vương xuống, đứng lên đánh thù?