Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Về thăm đất Huế - Thừa Thiên
Thăm bãi cát mịn như triền còn bông?