Câu đố về vật dụng:

Không miệng mà bảo ăn no
Bay bay lượn lượn diễn trò dân gian
Là cái gì?