Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đồng Nai cây cối xanh tươi
Ai về thăm núi ấm êm tình người?