Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vương hầu mà lại đốt than
giữa trời, chờ đợi thời cơ đến cùng
Một phen ngang dọc vẫy vùng
Ra tay đánh chiếm thuyền lương của Tàu?