Câu đố về thực vật và hoa quả:

Mọc lên nhọn hoắt như chông
Nắng, mưa đều khóa áo lông xù xì.
Lớn lên trút bỏ áo đi
Anh em nương tựa sợ gì bão giông.
(Là cây gì?)