Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Đêm đêm điện sáng lung linh
Bến xưa tiễn Bác lên đường bộn ba?

Đố là sông gì?