Câu đố về thực vật:

Mình mặc áo lông đỏ au
Thịt màu trắng đục, da sầu đá đeo
Là quả gì?