Câu đố về động vật:

Mỏ dài lông biếc.
Trên cành lặng yên
Bỗng vút như tên
Lao mình bắt cá
Là con chim gì?
(Là chim gì)