Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Một vùng trời nước mênh mang
Bâng khuâng truyền thuyết trâu vàng truyền luu?