Câu đố khác:

Tôi đây là bạn của “chờ”
Xây nhà thêm sắc nằm hờ dưới sâu
Chiêm bao mũ, nặng gặp nhau
Bỏ mũ, thêm hỏi, giấy trao học trò?