Câu đố về thực vật, hoa quả:

Như lời ước hẹn đẹp sao
Cuối đông thắm nở đón chào mùa xuân.
(Là hoa gì?)