Câu đố về động vật:

Mình đầy tua tủa những tên
Gặp nguy nan mũi tên liền bắn ra
Là con gì?