Câu đố về thực vật:

Da xanh đầy mụn đầy rôm
Ruột toàn là túi, tép tôm đựng đầy
Là quả gì?