Sống thì mực thước xưa nay, đứng, đi chính xác từng giây, từng giờ?

Câu đố về đồ vật:

Sống thì mực thước xưa nay
Đứng, đi chính xác từng giây, từng giờ?

Đáp án: Chiếc đồng hồ

Nghe tên đã chẳng muốn gần, thế mà tay nắm ân cần vào ra, là quả gì?

Câu đố về vật dụng:

Nghe tên đã chẳng muốn gần
Thế mà tay nắm ân cần vào ra
Là quả gì?

Đáp án: Quả đấm cửa

Tên thì như thể là cha, suốt ngày hầu hạ như là con sen?

Câu đố về đồ vật:

Tên thì như thể là cha
Suốt ngày hầu hạ như là con sen?

Đáp án: Ghế bố

Này khu du lịch Khuôn Thần, Cấm Sơn hồ đó, nơi nào hỡi em?

Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Này khu du lịch Khuôn Thần
Cấm Sơn hồ đó, nơi nào hỡi em?

Đáp án: Bắc Giang

Có miệng nói, có tai nghe, chỉ nằm một chỗ, không hề đi đâu, chúng tôi mỗi đứa một đầu, giúp cho gặp gỡ cùng nhau chuyện trò?

Câu đố về đồ vật:

Có miệng nói, có tai nghe
Chỉ nằm một chỗ, không hề đi đâu
Chúng tôi mỗi đứa một đầu
Giúp cho gặp gỡ cùng nhau chuyện trò?

Đáp án: Điện thoại