Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Hai bên, hai lá màu hồng
Chẳng đưa, chẳng đẩy, phập phồng chẳng ngơi?