Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tiền Giang qua Bắc, qua phà
Về thăm xứ ấy, rừng dừa ngát xanh?