Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Mị Nương nhan sắc tuyệt vời
Theo chồng về chốn xa xôi núi gì?